Korisni linkovi

Internet adrese državnih institucija

Ministarstvo unutrašnjih poslova – www.mup.gov.rs
Ministarstvo zdravlja www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i i socijalna pitanja – www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta – www.mos.gov.rs
Ustavni sud Srbije – www.ustavni.sud.rs
Vrhovni kasacioni sud Srbije – www.vk.sud.rs
Viši sud u Beogradu – www.bg.vi.sud.rs
Osnovni sud u Novom Sadu – www.ns.os.sud.rs
Poverenik za informacije od javnog značaja – www.poverenik.org.rs
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti- www.ravnopravnost.gov.rs
Zaštitnik građana- www.ombudsman.rs
Kancelarija za ljudska i manjinska prava- www.ljudskaprava.gov.rs

Informacije iz Zakona o zabrani diskriminacije RS("Sl. glasnik RS", br. 22/2009)

Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije

Član 21

Seksualna orijentacija je privatna stvar i niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Svako ima pravo da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorsko postupanje zbog takvog izjašnjavanja je zabranjeno.

©2024 Romkinje Vojvodine. Created by Left Bank

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar