BITI NEINFORMISAN znači BITI ISKLJUČEN.

Ciljna grupa: Mladi obrazovani Romi i LGBT Romi sa područja osam opština banatskog regiona u Srbiji.
Novi Bečej, Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Nova Crnja, Žitište, Zrenjanin i Sečanj.

REALIZACIJOM PROJEKTA OMOGUĆUJEMO:

1

Unapređenje i podršku formiranju i izgradnji LGBT zajednice mladih Roma Banata.

2

Omogućujemo kontakte, razmenu kao i pronalaženje informacija i savete na internetu za mlade Rome i LGBT osobe putem kreirane i lako dostupne funkcionalne web stranice sa prikupljenim, organizovanim i obrađenim trenutnim informacijama koje su svakodnevno dostupne.

3

Povećan nivo znanja i informisanosti korisnika za lak pristup web lokaciji.

4

Informisanost javnosti i animirana da pristupi web lokaciji i da podrži aktivnosti na projektu.

Projektom provodimo: aktivnosti koje uključuju: prikupljanje, organizovanje i obradu informacija za prikaz na web lokaciji uz prikazivanje svih pozitivnih propisa, procedura i adresa i kontakata na svim nivoima sistema koji se odnose ili su usko povezani sa ostvarivanjem prava u svim oblastima života LGBT osoba. (zakon o socijalnoj zaštiti, zakon o zaštiti pacijenata, zakon protiv diskriminacije; postupci za ostvarivanje prava, vrste usluga i podrške u lokalnim zajednicama za LGBT osobe, kao i adrese i kontakti lokalnih regionalnih i državnih, socijalnih, zdravstvenih ustanova nadležnih za ostvarivanje prava LGBT osoba).

Radionice za korisnike na teritoriji 8 opština

Izveštavanje lokalnih medija o ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekat

Izrada i štampanje promotivnog materijala

Distribucija promotivnog materijala

POVEŽI SE I POBEDI! Connect and Win!

romkinjevojvodinepip.rs

INFORMIŠI SE...

AUTUJ SE!

BUDI UKLJUČEN!

POVEŽI SE

Ciljevi projekta:

Kratkoročni ciljevi:

Omogućavanje kontakata, razmene, kao i pronalaženje informacija i dobijanje saveta na mreži za mlade romske LGBT osobe.

Dugoročni cilj:

Poboljšanje i podrška formiranju i izgradnji LGBT zajednice mladih Roma i Romkinja Banata.

©2024 Romkinje Vojvodine. Created by Left Bank

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar