Međunarodni dan ljudskih prava se obeležava svake godine 10. decembra širom sveta.

Ovaj dan se obeležava od 1950. godine, kada ga je zvanično proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj datum je simbolično odabran za međunarodni dan ljudskih prava kako bi podsetio na datum kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine.

Ova deklaracija je prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava, koji je po prvi put proklamovao zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi sveta.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba,  koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na  državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik, ili bilo koji drugi status. U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

Napredak Republike Srbije na polju ljudskih prava priznat je tokom  drugog ciklusa Univerzalnog perodičnog pregleda Saveta za ljudska prava UN u januaru 2013. godine. Kada je Republika Srbija, jedna od 67 zemalja članica Ujedinjenih nacija dobila 144 preporuke od kojih je prihvatila 139.  Veliki broj dobijenih preporuka koje se odnose na  zabranu diskriminacije, unapređenje položaja prava nacionalnih manjina, dece  i osoba sa invaliditetom,  rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja u porodici, sprečavanje trgovine ljudima Republika Srbija već sprovodi.

Nažalost, u Repbulici Srbiji  još uvek postoje problemi koje treba prevazići i koji se odnose na položaj Roma, osoba sa invaliditetom, novinara i branitelja ljudskih prava, izbeglica i interno raseljenih lica. Pored toga, potrebno je  preduzeti odgovarajuće mere u cilju garantovanja slobode okupljanja, pre svega, LGBT osoba, kao i rešavanja pitanja nasilja u porodici.

Kao organizacija čije se delovanje većinom zasniva na zaštiti ljudskih prava, iz dana u dan se trudimo da pomognemo u napredovanju istih, kao i u podizanju opšte svesti našeg naroda na trenutnu situaciju i kako se ona odražava na ljudska prava.

Ukoliko želite da nam pomognete da naša borba za zaštitu ljudskih prava poveća obim, možete nam se obratiti putem kontakt forme, radi donacije koja će nam omogućiti da nastavimo da pomažemo najugroženijima u Srbiji, poboljšamo položaj Romkinja i LGBT osoba iz našeg društva.

Izvor:https://ljudskaprava.gov.rs

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

©2024 Romkinje Vojvodine. Created by Left Bank

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar