O nama

Osnovani smo 2007.godine.
Udruženje Romkinje Vojvodine je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti pobolsanjа socijalnog razvoja,(zdravstva,obrazovanja,kulture,ekonomije,stanovanja,) to jest, dovodjenje celokupne populacije Roma a posebno romskih žena, dece i omladine, do ukljucivanja u drustveni zivot na ravnopravnoj osnovi sa svim nacionalnim zajednicama i narodima.

Vizija

Inkluzija i ravnopravnost Roma sa svim nacionalnim zajednicama.

Misija

Doprinos socijalnom razvoju i ublažavanju nejednakosti u svim segmentima društva pružanjem adekvatne podrške Romima i Romkinjama i podsticanjem na samoorganizovanje.

Ciljevi

Poboljšanje, unapređivanje, javno zalaganje za:

 •  stanje zdravstva i zdravstvena zaštita romskih žena, dece i omladine
 • obrazovanje i edukacija dece i omladine
 • zaštita ljudskih i manjinskih prava, i prava LGBT osoba, kao i zaštita žrtava porodičnog i seksualnog nasilja
 • očuvanje kulturnog nasleđa romske zajednice
 • bolje uslove za zapošljavanje roma, romskih žena i omladine
 • boljih uslova življenja
 • zaštita romskih lica sa invaliditetom, socijalne zaštite romkinja i dece
 • društveno stanje lica romske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji, i izbeglica
 • pomoć starim romima i romkinjama
 • informisanost roma
 • zaštita žena, posebno trudnica i žena u prevremenim brakovima
 • sprovođenje humanitarnih i drugih programa

Ključne vrednosti i principi delovanja

 

Naša uloga je primarno aktivistička,sekundarno smo davalac usluga (service providing) i sa velikim iskustvom u kampanjama zagovaranja. U skladu sa razvojem i promenama u društvenom sistemu Srbije, a u odnosu na ciljeve udruženja i položaj i status ciljnih grupa izdvajamo sledeće važeće strateške linije delovanja: ulazak romske populacije u institucije sistema na osnovima ravnopravnosti i jednakosti i povećanje zapošljivosti mladih Roma uz povećanje društvene pokretljivosti romske zajednice, podrška LBGT osobama romske nacionalnosti.

Najvažniji partneri i donatori i članstvo u mrežama

U našem dosadašnjem radu smo proveli veoma uspešno preko 35 projekata iz oblasti promocije antidiskriminativnih propisa, sprečavanja diskriminacije u zdravstvu, informisanja o ljudskim i manjinskim pravima, rodne ravnopravnosti kao i podizanja svesti javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava. Projekti su se sprovodili uglavnom na regionalnom nivou sa obuhvatom do 15 opština a ciljne grupe su nam bile Romkinje, Romi i romska deca. Kao jedina romska organizacija na teritoriji Srbije, realizovali smo i dva regionalna projekta, prvi koji se odnosio na dokumentovanja slučajeva zločina iz mržnje prema LGBT osobama romske nacionalnosti a drugi na podizanje svesti mladih o poštovanju ljudskih prava LGBT osoba romske nacionalnosti.

Realizaciju projekata smo ostvarivali u saradnji i uz podršku domaćih i stranih donatora, (Većina domaćih ministarstava Vlade Republike Srbije i pokrajinskih sekretarijata AP Vojvodine, Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Open Society Institute, (OSI), Roma Education Fund, (REF), ILGA Europe, (The European Region of the International Lesbian Gay Biseksual Transgender and Intersex Association, sa sedištem u Briselu); PlanetRomeo Foundation, Alert Fund for Youth i drugi).

Punopravne smo članice LGBT Equal Rights Assocation(ERA) i takođe sarađujemo sa svim organizacijama koje se bave prvenstveno zaštitom ljudskih prava.

©2024 Romkinje Vojvodine. Created by Left Bank

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Skip to toolbar